Fællesskab og privatliv møder hinanden i konceptet bag Kærholthave, hvor design af private boliger og skønne fællesrum giver plads til et aktivt liv – både sammen og hver for sig.

Kærholthave er et moderne boligfællesskab for voksne uden hjemmeboende børn, og skaber rammerne for det gode liv – et aktivt og socialt liv, hvor det er muligt at mødes i de fælles orangerier eller i fælleshuset med elevator op til tagterrrassen, der har udekøkken og udsigt til Kongshøjskoven. Samtidigt er det også naturligt at trække sig tilbage i den private bolig, som enten har stor altan eller egen gårdhave.

Bebyggelsen og områdets udtryk vil blive karakteriseret af de mange grønne kiler der strækker sig gennem boligområdet.
Disse grønne områder omfavner og definerer både de fælles udendørs opholdsarealer, samt de til boligerne tilhørende private opholdsarealer. Her anvendes områdets grønne kiler som et afgrænsende element, der skaber en vis afstand fra stisystemerne, til de enkelte private haver og terrasser.

De grønne kiler og områdets natur anvendes dermed som en integreret afskærmningsløsning, der sikrer privatheden af de enkelte boliger.

Perfect Design

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

Web Development

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

Social Media

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

App & iOS

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

Graphic Design

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

Reliable Results

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

    Visit our blog